درنگ : روانشناسان هم مانند همه انسان‌های عادی  در زندگی فراز و نشیب‎های زیادی دارند. اما تفاوتشان این است که می‎توانند بهتر از باقی افراد شرایط را کنترل کنند. در زیر به برخی از اقدامات آن‌ها اشاره می‎کنیم:

دیدن نیمه پر لیوان

همیشه و در شرایط سخت روانشناسان سعی می‎کنند نیمه پر لیوان را نگاه کنند. در شرایط سختی سعی می‏‌کنند به روزهای خوش آینده نگاه داشته باشند.

خوشحال باشید

روانشناسان به خوبی می‌دانند یوگا و انواع ورزش‌‎های ریلکسیشن باعث کاهش افسردگی و عصبانیت می‏‌شود.

ناتوانی

باید قبول کنید که شما نمی‏‌توانید همه‎چیز را درست کنید. خیلی اوقات استرس و عصبانیت به این دلیل است که شما نتوانستید بسیاری از مشکلات را حل کنید، اما باید قبول کرد که نمی‌‏توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.

درس گرفتن

همیشه سعی کنید از روز قبلتان درس‎هایی بگیرید و آن‌ها را برای زندگی آینده استفاده کنید. ممکن است اتفاقی که امروز برای شما می‎افتد چند وقت بعد تکرار شود و باید باتجربه با آن برخورد کنید.