لاریجانی بهترین گزینه انتخابات است؛ فقط ادبیات پوپولیستی ندارد | ماجرای نامه مشایی به خاتمی و واکنش اصلاح طلبان