فیلم | لحظه تحویل نخل طلای کن به جعفر پناهی در فرودگاه امام