با بررسی‌های انجام گرفته توسط دانشمندان قدمت این فسیل را مربوط به ۵۴۱ میلیون سال پیش تخمین زده‌اند که به دوره ادیاکاران، درست قبل از انفجار بزرگ کامبرین بر می‌گردد. (انفجار کامبرین یکی از مهم‌ترین دوره ها در تاریخ زمین است و تحول عظیمی در نژاد بسیاری از حیوانات ایجاد نمود این انفجار منجر به پیدایش حیات در زمین شد).

طی گزارشات منتشرشده از Science Advances ، یک تیم تحقیق بین‌المللی کار بررسی روی این فسیل را بر عهده داشته است که با بررسی روی شکاف‌ها و حفره‌های موجود در فسیل مشخص شده است حیوان تکامل یافته بوده وساختار بدنی پیچیده‌ای داشته است.

  اینفوگرافیک | حقایقی جذاب درباره مومیایی‌های مصر | زمان مورد نیاز برای مومیایی کردن و اعضایی که از بدن جدا می‌شوند

به گزارش خبرگزاری گاردین، پروفسور شیائو متخصص در زمینه ژئوبیولوژی از دانشگاه ویرجینیا گفته است:

“حیوانات از اعضاء بدن خود برای حرکت، ساخت خانه، مبارزه، تغذیه و غیره استفاده می‌کنند و مهم است بدانیم اثرات به جای مانده، مربوط به چه زمانی و چه حیوانی می‌باشد چرا که به کمک آن می‌توان نحوه ی تغییر گونه حیوانات از گذشته تابه‌حال را مطالعه نمود”.
540-million-year-old animal footprints

پروفسور شیائو در ادامه گفته است:

“برای تشخیص صحیح فسیل‌هایی که دارای ارتفاع میلیمتریمی‌باشندمی‌توان با چرخش فسیل و تغییر زاویه نور جزئیات موجود را بررسی نمود”

این مطالعات توسط یک تیم بین‌المللی متشکل از محققانی از موسسه زمین‌شناسی نانجینگ، موسسه پان اندونزی و ویرجینیا تک از ایالات‌متحده صورت گرفته است.

به طور کلی این قبیل فسیل‌ها زمانی تشکیلمی‌شوند که وزن یک حیوان باعث ایجاد فرسودگی در زمین می‌شود و بعد از مدتی این فرسودگی یا ردپاتوسط رسوب پوشیده شده و زمینه‌ساز تشکیل فسیل می‌شود.

البته هنوز محققان دقیقا نمی‌دانند که این ردپاها متعلق به چه حیوانی است و متاسفانه ممکن است که هیچ وقت هم به آن پی نبرند. این موجودات هر چه که بودند احتمالا نوع بدنشان به شکلی نبوده که فسیلی از آن ها باقی بماند.