دکتر مینا محمدی دکتری رشته شیمی با گرایش فرمولاسیون در گفتگو با درنگ اظهار داشت: معمولاً این باور وجود دارد که کیفیت پوست در مقابل کرم‌های ضد آفتاب خارجی بهتر از کرم‌های ایرانی حفظ می‌شود در حالیکه اینطور نیست.

وی افزود: برای مقایسه کیفیت کرم‎‌های داخلی و خارجی باید کیفیت مواد موثره این کرم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین چشممان را به روی برندها ببندیم و تنها مواد موثره را در نظر بگیریم.

به گفته این کارشناس، افرادی که کرم‌های ضد آفتاب ایرانی را خریداری می‌کنند، نسبت به داشتن فیلترهای شیمیایی و فیزیکی در ترکیبات مواد موثره کرم حساسیت داشته باشند.

محمدی تاکید کرد: گاهی برند یک کرم ضد آفتاب خارجی نظر ما را جلب می‌کند اما در مقایسه متوجه می‌شویم نسبت به برند ایرانی مواد موثره کمتری در ترکیباتش گنجانده شده است.

وی یک راه دیگر برای شناسایی کیفیت کرم‌های ضدآفتاب پیشنهاد کرد و گفت: با مطالعه دقیق بروشورهای داخل جعبه کرم‌ها و تحقیق در اینترنت نسبت به مهمترین ترکیبات کرم ضد آفتاب به راحتی می‌توان یک کرم مناسب پوست را انتخاب کرد.