شاهرخ صالحی کرهرودی در گفتگو با درنگ  درباره شرایط پیش از ازدواج گفت: هدف از شروط ضمن عقد، قرار دادن زوجین به صورت قانونی در برابر یکدیگر است.

وی افزود: از آنجا که طبق قوانین ما بسیاری از حقوق مثل طلاق، اجازه خروج از کشور یا ریاست خانواده در اختیار مرد است به منظور ایجاد تعادل در حقوق طرفین، مواردی که در جنسیت با قانون و شأنیت ضمن عقد است مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

به گفته این استاد دانشگاه، گاهی اوقات دختر نسبت به پسر بالاتر است که این برتری را در شروط ضمن عقد بیشتر اعمال می‌کند و حق‌های بیشتری می‌گیرد. گاهی اوقات دو طرف هم اندازه و هم سطح هستند و حقوق برابر به یکدیگر می‌دهند.

صالحی کرهرودی به زوج‌های جوان درباره تعیین شروط ضمن عقد تاکید کرد: آنچه که همیشه به زوج‌ها توصیه کرده‌ام، انتخاب بین حق وکالت در طلاق و مهریه است.

وی در این باره توضیح داد: پیشنهاد می‌کنم زوج‌ها بین حق وکالت در طلاق و مهریه یکی را انتخاب کنند. اگر مهریه را بالا می‌گیرند از حق وکالت در طلاق بگذرند، در صورت انتخاب حق وکالت در طلاق، مهریه را پایین‌تر در نظر بگیرند. این شروط تنها به عنوان حربه تعادل در حقوق به وقت ایجاد مشکل نقش ایفا می‌کنند.

این حقوقدان درباره قانون ۱۱۰ سکه اظهار داشت: قانون با حربه حبس از پرداخت ۱۱۰ سکه حمایت کرده است. توضیح بیشتر اینکه اگر فردی شرایط مالی پرداخت ۱۱۰ سکه را داشته باشد اما از پرداخت آن سر باز زند، قانون با اعمال حبس این میزان سکه را دریافت می‌کند.

صالحی کرهرودی ادامه داد: حبس در این شرایط به عنوان یک فشار قانونی برای الزام مرد به پرداخت مهریه عمل می‌کند. البته راه‌های حقوقی دیگر مثل توقیف اموال و ممنوعیت خروج از کشور همچنان در اختیار بانوان است که البته برای مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود؛ عملی کردن این قانون‌ها از سوی زوجه هیچ مشکل و منعی ندارد.

به گفته این استاد دانشگاه، حبس تنها برای ۱۱۰ سکه اعمال می‌شود و نمی‌توان برای دریافت صد و یازدهمین سکه مرد را حبس کرد.