درنگ: در میان بازیگران سینما مهناز افشار با ۶ میلیون فالوور بیشترین تعقیب‌کننده را در اینستاگرام دارد.