بانوی اول آمریکا به تاسیساتی سر زد که دولت فدرال برای نگهداری در ایالت تگزاس ساخته و ده‌ها کودک پناهجو از کشورهای آمریکای مرکزی در آنجا هستند. اینها از بیش از ۲۳۰۰ کودکی هستند که از والدینشان جدا شده‌اند و در این دیدار کتی به تن داشت که پشت آن نوشته بود:«خیلی برایم اهمیتی ندارد!»
همین نوشته باعث شد تا اشخاص زیادی به انتقاد از او بپردازند و هرچند که او گفته بود این فقط یک انتخاب بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته است برخی معتقدند یک کت ۳۹ دلاری از تولیدات زارا در کمد لباس بانوی اول آمریکا با سابقه مدل بودن او، یک کار غیرمعمول به نظر می‌رسد و اینگونه برداشت می شود که انتخاب این کت از روی قصد بوده و به عنوان کوچک شمردن نگرانی مردم در مورد بیش از ۲۳۰۰ کودک جداشده از والدینشان انتخاب شده است.

دیوید جولی، عضو کنگره پیشین جمهوریخواه از فلوریدا، این انتخاب لباس را “غیر قابل بخشش” خواند. شماری از چهره‌های معروف یک حرکت اعتراضی را به راه انداخته‌اند. یک خبرنگار آمریکایی با راه اندازی وبسایتی به نام “برایم واقعا اهمیت دارد” تلاش کرده تا برای مهاجران پول جمع آوری کند. تعدادی از آثار هنری اعتراضی نیز در پاسخ به شعار روی کت خانم ملانیا تولید شده است