گاهی یک کتاب خوب بهترین فرصت است برای والدین و مربیان که با کودکان پرخاشگر و نافرمان خود وارد رابطه شوند. کتاب «سفر به سرزمین وحشی ها» با آغاز جذاب و با ۲تصویر آغازینش یکی از این کتاب‌هاست. چرا که این دو صفحه آغازین کافی است تا هر کودک پرخاشجو و پر شروشوری را جذب کتاب کند و کودک بخواهد که ادامه و پایان داستان را برایش بخوانند.

داستان درباره ی پسرکی است که با پوشیدن لباس گرگی اش آنقدر شیطنت می کند که مادرش او را بدون شام به اتاقش می‎ فرستد.

این آغاز سفر پسرک به سرزمین وحشی‌هاست.

نویسنده که تصویرگر کتاب نیز هست با بهره‌گیری از تصاویر موجوداتی خیالی همزمان با پرورش تخیل کودک درباره سرزمینی خیالی، مجالی می دهد تا کودک با ذهن کودکانه خود درباره مفاهیمی چون شیطنت، سروصدا کردن و «وحشی بازی» تأمل کند.

در این تصاویر شادی، شرارت، وحشت، شیطنت و بی حوصلگی در صورت شخصیت‌های داستان به خوبی تصویر شده است که این امر به خصوص برای کودکان ناشنوا نکته مهمی در برقراری ارتباط با شخصیت های داستان ایفا می‌کند.‎

البته در صورتی که کودک، خود، کتاب را می‎خواند، لازم است بعضی کلمات برای او معنی شوند.

درباره  نویسنده کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها

موریس سنداک در عمر حرفه‌ای‌اش حدود ۱۷ عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را نوشت و تصویرگری کرد. او که تصویرگر قدرتمندی هم بود، تصویرگری حدود ۸۰ کتاب از آثار دیگر نویسندگان را نیز انجام داد. معروف‌ترین کتاب سنداک، جایی که وحشی‌ها هستند نام دارد که به عنوان اثرر کلاسیک کودکان در آمریکا شناخته می‌شود. از این کتاب تاکنون ۱۹۹ میلیون نسخه در جهان به فروش رفته است. چند اقتباس از این کتاب شده که یکی از آنها فیلم سینمایی به همین نام ساخته اسپایک جونز (۲۰۰۹) اس در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. یکی از آثار این نوسینده در حوزه ادبیات کودک، کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها است.