درنگ: معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کانال تلگرامش نوشت: «در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.»