درنگ: در این ویدئو ترامپ درحال بازی در زمین گلف دیده می‌شود درحالی که به توپ ضربه‌ای محکم می‌زند و توپ با شدت به پشت هیلاری کلینتون برخورد کرده و او را نقش زمین می‌کند. در توضیح این ویدئو آمده‌است، چرخش عالی گلف دونالد ترامپ هیلاری را خمیده کرد.

این ویدئو ترکیب دو صحنه بازی گلف ترامپ و لغزیدن و زمین خوردن هیلاری کلینتون در هنگام سوار شدن به هواپیما  در سال ۲۰۱۱ است، دورانی که وی وزیر امور خارجه آمریکا بود. تصاویر به گونه‌ای ویرایش شده‌اند که گویی ترامپ، هیلاری را هدف گرفته و با ضربه توپ گلف او را نقش زمین می‌کند.

انتشار این توئیت نشان داد ترامپ همچنان به عادت‌های مجازی خود پایبند است، به ویژه آنهایی که انتقادات شدید و سریع را برایش به همراه دارند و این رویداد درست دو ماه پس از آن رخ داده است که جان کلی مدیر داخلی کاخ سفید را به عهده گرفته‌است و از ترامپ خواسته که پیش از انتشار، توئیت‌هایش را به او نشان دهد.

بسیاری از کاربران ترامپ را به خاطر انتشار این فایل GIF فردی نابالغ و نامناسب نامیده‌اند، برخی او را رئیس‌جمهور کلاس سومی نامیده‌اند و برخی دیگر عمل او را تبلیغ خشونت علیه زنان توصیف کرده‌اند.