درنگ: طی روزهای اخیر خبری در برخی سایت‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دلیل کاهش شدید جمعیت ژاپن و منفی شدن مستمر نرخ رشد جمعیت در این کشور، وزارت کشور ژاپن قصد دارد با همکاری وزارت خارجه، اقدام به اعطای تابعیت موقت ۲ ساله به برخی از اتباع دیگر کشورها کند.

در مطالب منتشر شده آمده بود که ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ هر سال به ۶۵ هزار ایرانی و اتباع برخی کشورهای آسیایی تابعیت موقت ۲ ساله اعطا کند و در صورتی که فرد مهاجر بتواند در این مدت در ژاپن ازدواج کند این تابعیت به تابعیت دائم تبدیل خواهد شد.