درنگ: ریل‌های راه‌آهن در ابتدا شبیه به توده‌ای خاک متشکل از سنگ آهن،‌ ترکیبی از آهن و اکسیژن و دیگر مواد معدنی هستند.‌ این خاک درون کوره‌هایی جهنمی و عظیم برای هشت ساعت در دمای نزدیک به ۱۶۵۰ درجه سلسیوس پخته می‌شوند تا آهن از سنگ آهن جدا شود.

پس از آن فلز مذاب گدازه مانند درون یک تبدیل‌کننده بزرگ ریخته می‌شود تا گدازه درون آن تصفیه شود. سپس عناصر دیگری به این ترکیب افزوده می‌شوند تا انواع مختلفی از فولاد به دست آید. فولاد به شکل میله‌های بزرگی درآمده و بریده می‌شوند و در میان دستگاه‌های پرس فشرده می‌شوند تا شکلی باریک‌تر به خود بگیرند.

در نهایت میله‌های باریک شده به شکل ریل در‌می‌آیند و اره‌هایی بزرگ ریل‌ها را در اندازه‌هایی مشخص شده برش می‌دهند. در این کارخانه که در هند واقع شده است ریل‌هایی به طول ۱۳۱ متر تولید می‌شوند و این ریل‌ها طولانی‌ترین ریل‌های راه‌آهن در جهان هستند.