خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

می گویند مقایسه کردن، دزد لذت زندگی است. آدم ها متفاوت هستند پس دلیلی دارد به خودتان بگویید چرا مثل خواهر یا دوست تان نیستید. فراموش نکنید که همین افرادی که
خودتان را با آن ها مقایسه می کنید نیز ممکن است احساس ضعف و کمبودهایی داشته باشند.

روی مثبت ها تمرکز کنید
مطمئنا در اندام ظاهری تان چیزهایی هست که بیشتر از قسمت های دیگر بدن دوست داشته باشید. به عنوان مثال وقتی جلوی آینه ایستادید به جای این که بگویید “ای کاش ران های لاغرتری داشتم” تمرکزتان را به سمت بازوها ببرید و یا به جای این که آرزو کنید ای کاش ران های لاغرتری داشتید به خاطر پاهای سالم و قوی که دارید از خدا شکرگزاری کنید.

مصرف شبکه های اجتماعی را کنترل کنید

اشتباه اولمان استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی و اشتباه دوم تغییر درکمان از خودمان توسط شبکه های اجتماعی است. به جای این که اجازه دهید شبکه های اجتماعی اعتماد به نفستان را پایین بیاورند کمی از آن فاصله بگیرید و صفحاتی که شما را ناامید می کنند از لیست دوستانتان حذف کنید.

به خودتان سخت نگیرید
همه ما انسان هستیم و به همین دلیل نمی توانیم از خودمان انتظار کمال مطلق داشته باشیم. این که گاهی اوقات نسبت به خودتان احساس خوبی نداشته باشید کاملا طبیعی است.

وانمود کنید تا اتفاق بیفتد

جمبه معروفی هست که می گوید: “الکی بگو تا بشه” اگر احساس می کنید که نمی توانید نسبت به وضعیت ظاهری تان اعتماد به نفس داشته باشید شروع به وانمود کردن کنید. اگر وانمود کنید که اندام خوبی دارید و از اندام خود بسیار راضی هستید می بینید که نظر دیگران نیز نسبت به شما تغییر خواهد کرد.