درنگ: دکتر حجت اله عباسی در یادداشتی که در کانال مطالعات رسانه و ارتباطات منتشر شده نوشته است:

* چند ماهی است حرکتی سازمان یافته برای خاموشی چراغ پیام رسان تلگرام در کشور براه افتاده است تا از این رهگذر کوچ ناخواسته بیش از ۴۰ میلیون شهروند به پیام رسان های داخلی هموار شود.

* در دو هفته اخیر شاهد توقف فعالیت پاره‌ای از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی هستیم که از قضا تعدادی از آنها ممبرهای قابل توجه دارند. جذب ممبر و نگهداری آن کار پر زحمتی است. ماه‌ها باید با تولید و انتشار محتوا زحمت و چشم انتظاری کشید تا اعضای کانال‌ها و گروه‌ها نفر به نفر جذب شوند.

* کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی، رسانه هستند و ممبرها سرمایه اجتماعی آنها محسوب می‌شوند. تعطیلی یک باره این اندک کانال‌ها و گروه‌ها به مانند چوب حراج زدن به سرمایه اجتماعی است. بویژه اینکه بدون هیچ توضیح قانع کننده یکباره به این سرمایه اجتماعی بی‌حرمتی می‌شود. مثل این می‌ماند که در جایی جمع کثیری در حال استفاده از تلویزیون هستند و یک نفر از راه برسد و بدون توجه به خواست حاضران، تلویزیون را خاموش کند.

* در رسانه‌های جریان اصلی مانند رادیو وتلویزیون، برآورد تعداد مخاطبان مبنایی برای درجه بندی رسانه تلقی می‌شود و امروزه موسسات پژوهشی شناخته شده بین المللی مشغول انجام این مهم هستند. رده بندی رسانه‌ها مبین میزان محبوبیت آنها بین شهروندان و مبنایی برای توزیع آگهی‌های تجاری صاحبان صنایع است. در پیام رسان‌ها نیز میزان ممبرها و یا ساب اسکرایبرها مبین محبوبیت گروه یا کانال و البته انجام فعالیت‌های کسب و کار است.

* از این رو در آوردگاه رسانه‌ها، تکلیف انتخاب نوع پیام رسان (داخلی یا خارجی) را کاربران تعیین می‌کنند. عصر استیلای بلامنازع رسانه‌های یک سویه در حال سپری شدن است و حتی این نوع رسانه‌ها نیز در حال حاضر دنبال انطباق با خواست و نیاز مخاطبان و مشارکت دو سویه آنها در تولید و انتشار محتوی هستند. پدیده تلویزیون OTT (Over-The-Top) نیز در چنین راستایی و ۱۰ سالی است در پاره ای از کشورهای اروپایی رواج دارد.

* فضای رسانه‌ها الزاما باید رقابتی باشد. کنار کشیدن یک رسانه تلگرامی از عرصه عمومی و از دست دادن ممبرها، پذیرش نوعی شکست و مرگ تدریجی است و جبران آن چندان سهل نخواهد بود. حضور در رسانه‌های بین المللی بر ترک آنها رجحان دارد. اگر ملزم به ترک هستند فعالیت توام در پیام رسان داخلی و خارجی را انتخاب کنند. البته تکیف انتخاب نوع پیام رسان‌های داخلی یا خارجی را شهروندان هر کشور تعیین می‌کنند و این عرصه چندان روی خوش به مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه نشان نمی‌دهد.