درنگ: وندی شرمن گفته است: در مذاکرات هسته‌ای میز شام ایران با میز شام ۵ به علاوه ۱ به خاطر صرف الکل فرق داشت.

وی اضافه کرده است: یکبار ظریف ما را سر میز ایرانی دعوت کرد. من از غذایی که مرغ و خلال پسته داشت خوردم … عالی بود …