سلیسیا وسل این تصویر را از پنجره اتاق خود از توفان آلبرتای کانادا ثبت کرده‌است. درحالی که گردبادی بزرگ در زمین‌های پشت خانه وی درحال عبور است، همسر وی در نهایت خونسردی درحال کوتاه کردن چمن‌های حیاط خانه است درحالی که هیچ توجهی به خطری که درحال نزدیک‌شدن است ندارد.

انتشار این عکس در توئیتر با استقبال کاربران توئیتری مواجه شده و طنزپردازی درباره رفتار عجیب مرد آغاز شده‌است: هیچ‌چیز نمی‌تواند یک کانادایی را از چمن‌زنی خانه‌اش بازدارد.