کاریزما یا “فرهمندی” به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن صفت‌های ویژه و ممتاز و منحصربه‌فردی است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از دیگر انسان‌هاست، به بیانی دیگر نوعی جاذبه‌ فردی است که اثری اجتماعی دارد. استفاده از واژه کاریزما از اواسط قرن بیستم به عبارتی برای توصیف چهره‌های سیاسی برجسته بدل شد، چهره‌های مثبت یا منفی که جذابیت مقاومت‌ناپذیری برای توده‌ها داشتند که همین اثرگذاری آنها را بر عموم انسان‌ها بی‌سابقه ساخته بود. واژه کاریزماتیک نیز برای توصیف انسانی استفاده می‌شود که فراتر از اراده و اختیار مردم آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نکته اینجاست که کسی نمی‌تواند با دقت بگوید چگونه می‌توان یک شخصیت کارزیماتیک را از دیگران تشخیص داد، و این تشخیص بیشتر براساس نوعی قضاوت حسی صورت می‌گیرد، از این رو شاید نتوانید به دقت بگویی چرا فکر می‌کنید دوستتان کاریزماتیک است.

واژه کاریزماتیک یا “فرهمندی” برای توصیف انسانی استفاده می‌شود که فراتر از اراده و اختیار مردم، آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند به بیانی دیگر نوعی جاذبه‌ فردی است که اثری اجتماعی دارد

اما گروهی از محققان دانشگاه تورنتو روی این فرضیه متمرکز شده‌اند که بیشتر مردم توانایی تعیین کمیت کاریزما را ندارند و به واسطه مجموعه‌ای از پژوهش‌های هوشمندانه این‌کار را به شکلی شگفت‌انگیز ساده کرده‌اند.

براساس مقاله‌ای که توسط این محققان در نشریه Personality and Social Psychology منتشر شده، واکنش به این ۶ وضعیت می‌تواند میزان کاریزماتیک بودن شما را تعیین کند. به هر وضعیت متناسب با سازگاری آن با روحیات خود امتیازی از ۱ تا ۵ بدهید (امتیاز ۱ کمترین همخوانی و ۵ بیشترین همخوانی را با ویژگی‌های رفتاری پاسخ‌دهنده دارد):

من کسی هستم که…

  • حضورم در همه‌جا احساس می‌شود
  • توانایی تاثیرگذاری بر دیگران را دارم
  • می‌دانم چطور رهبر یک گروه باشم
  • دیگران در کنار من احساس راحتی می‌کنند
  • معمولا به همه لبخند می‌زنم
  • می‌توانم با همه کنار بیایم

اکنون مجموع امتیازهایی که به دست آورده‌اید را بر ۶ تقسیم کنید. اگر نتیجه بالاتر از ۳٫۷ باشد،‌به آن معنی است که شما نسبت به یک فرد معمولی از کاریزمای بالاتری برخوردارید.

این ویژگی‌های رفتاری براساس نتایج چندین پژوهش با حضور بیش از هزار داوطلب به عنوان معیار سنجش کاریزما انتخاب شده‌اند. محققان از داوطلبان درخواست کردند براساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری که مخصوص افراد کاریزماتیک است خود را بسنجند و براساس داده‌های به دست آمده دریافتند دو عامل “تاثیرگذاری”،‌ مانند توانایی رهبری و قدرت حضور، و “خوشرویی و مدارا” با کاریزماتیک بودن ارتباط نزدیکی دارند.

  تست هوش | کوتاه‌ترین تست IQ را حل کنید تا درجه نخبگی‌تان مشخص شود
  این تست روانشناسی میزان «خرد» شما را می‌سنجد | فهم شما از زندگی چقدر است؟