درنگ: به گفته محققان افراد روانی راحت‌تر دروغ می‌گویند زیرا مغز آنها برای حل و فصل کردن درگیری‌های اخلاقی ناشی از دروغ‌گفتن نیازی به تلاش کردن ندارد.

در این پژوهش محققان دانشگاه هنگ‌کنگ از داوطلبانی درخواست کردند تا در آزمایش تظاهر به شناختن یا نشناختن صورت‌ها در مجموعه‌ای عکس‌ شرکت کنند. محققان دریافتند افرادی که از نشانه‌های جنون برخوردارند با سرعتی بالاتر از دیگران توانستند درباره شناختن یا نشناختن صورت‌ها دروغ بگویند.

در مقابل افرادی که نشانه‌های نامحسوسی از جنون داشتند، هیچ پیشرفتی در سرعت دروغگویی از خود نشان ندادند و حتی با تمرین نیز نتوانستند سرعت خود را افزایش دهند.

به گفته تاتیا لی محقق ارشد این پژوهش، تفاوت قابل توجه سرعت دروغگویی میان افرادی که از درجات بالا یا پایینی از نشانه‌های جنون برخوردار بودند، پس از دو جلسه تمرین شگفت‌انگیز است، زیرا تا پیش از این تمرین‌ها میان سرعت دروغگویی این دو گروه هیچ تفاوتی وجود نداشت.

به گفته محققان جنون پیشرفته را می‌توان با عدم صداقت و قدرت تحریک‌ در افراد تشخیص داد اما تاکنون ارتباطی میان مهارت و سرعت در دروغگویی و جنون کشف نشده‌ بوده است. یافته‌های جدید نشان می‌دهند افرادی که از نشانه‌های قوی جنون برخوردارند،‌ توانایی بیشتری در یادگیری دروغگویی برخوردارند.

در این تحقیق دانشمندان برای بررسی زمان واکنش داوطلبان که ۵۲ دانشجو بودند، نسبت به تصاویری که باید به دروغ نسبت به شناسایی یا عدم شناسایی آن پاسخ می‌دادند، از دستگاه fMRI استفاده کرده و مغز آنها در حین پاسخگویی اسکن کردند. پیش از انجام این مرحله داوطلبان دو جلسه آموزشی را برای دروغ‌گفتن پشت سر گذاشتند.

محققان دریافتند پس از این دو جلسه دانشجویانی که از علائم جنون برخوردار بودند در مدت کوتاهتری قادر به دروغ‌گفتن بودند تا دانشجویانی که علائم بسیار ناچیزی از جنون در آنها مشاهده شده‌بود. در واقع دانشجویانی که علائم محدودی از جنون داشتند،‌ هیچ پیشرفتی در زمینه دروغگویی از خود نشان ندادند.

به گفته محققان،‌ دروغ‌ گفتن نیازمند مجموعه‌ای از فرایند‌ها در مغز است،‌ مانند توجه، حافظه فعال، کنترل مهار‌کننده و حل و فصل درگیری که شدت فعالیت تمامی این فرایند‌ها در حین دروغ‌ گفتن در افرادی که علائم شدید‌تر جنون از خود بروز می‌دادند، تا حدی قابل توجه کاهش پیدا می‌کرد و در گروه مقابل این فرایند‌ها به شدت فعال بودند.