درنگ: خیلی اوقات برایمان پیش آمده که می‌خواهیم با عجله جایی برویم اما برخی وسایلمان گم شده است مانند کلید ماشین. آن موقع است که ۱۰ دقیقه وقت گذاشتن برای پیدا کردن وسایل برایمان گران تمام می‌شود. چند توصیه برایتان داریم که دیگر وسایل را گم نکنید و اگر گم کردید چگونه به دنبال آن باشید:

درست کردن خانه برای وسایل

یکی از دلایل گم شدن وسایل این است که جای مشخص ندارند. برای این که وسایل کوچک مانند کلیدتان را گم نکنید جعبه‌ای مخصوص نزدیک در خانه قرار دهید که وسایل را در آن بگذارید.

جلوگیری از شلوغی

هرچه خانه شما مرتب‌تر باشد مطمئنا وسایل کمتری گم می‌شوند. اگر خانه سازماندهی خوبی داشته باشد و مرتب باشد وسایل در آن گم نخواهند شد.

مرور کردن امور

وقتی به دنبال وسیله‌ای هستید به جای گشتن خانه، کیف و … سعی کنید فکر کنید و به یاد بیاورید که آن را آخرین بار کجا گذاشته‌اید یا این که معمولا آن را کجا قرار می‎دهید.

جستجوی هوشمندانه

باید سعی کنید وقتی چیزی گم شد در نهایت صبر و آرامش به دنبال آن بگردید. به جای عصبی شدن تمرکز کنید، اتاق به اتقاق بگردید و شروع جستجو از آخرین جایی باشد که وسیله‌تان را آنجا قرار داده‌اید. جاهایی که فکرش را نمی‌کنید را هم بگردید.

مکان خاص

معولا وسایل گم شده در نزدیکی همان جایی که باید باشند پیدا می‌شوند. مثلا کتاب از محلش به پایین افتاده، آن هم زمانی که می‌خواستیم کتاب دیگری در قفسه قرار دهیم.