درنگ: حتما یا برای خودتان پیش آمده یا بچه‌های دیگران را دیده‌اید که شروع به گریه کردن می‌کنند و هیچ کس و هیچ چیز هم نمی‌تواند ساکتشان کند. تحمل این شرایط برای خود مادر هم خیلی سخت است و گاهی ممکن است حتی تا یک ساعت هم طول بکشد. خوشبختانه البته این اتفاق برای بچه‌های زیر ۶ ماه بیشتر می‌افتد اما روش‌هایی برای آرام کردن بچه در زمان گریه کردن وجود دارد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

  • قانون یک: انجام کارهای غیرمنتظره

فرزندتان گشنه است؟ خیس شده؟ خسته است؟ سعی کنید به او شیر بدهید، پوشکش را عوض کنید، برایش ادا دربیاورید. اما ممکن است بعد از انجام این کارها هم کودک آرام نشود. آن زمان است که باید نوآوری داشته باشید و حرکتی جدید انجام دهید، مثلا او را با وسیله‌ای که تا به حال ندیده آشنا کنید.

  • قانون دو: تغییر منظره

پرت کردن حواس کودک گاهی فریبنده است. گاهی باید واقعا شرایط را برای او تغییر داد. مثلا او را آماده کرده و با خود به پیاده روی ببرید. یا این که حمام آب گرم برای او آماده کنید. این تغییرات می‌تواند باعث سرزنده شدن نوزاد شود و گاهی لازم است.

  • قانون سه: پیشگیری

وقتی کودک ساکت است هم او را با خود راه ببرید، با او بازی کنید و سرگرمش کنید. کاری کنید آرام بماند. او را به افراد دیگر خانواده هم بدهید، معمولا بچه‌ها به بوی بدن‌های متفاوت واکنش متفاوت نشان می‌دهند.