درنگ : اسپوتنیک به نقل از «تایمز» نوشت: متخصصان دانشگاه «کورنِل» آمریکا فهرست واژه‌هایی را فاش ساختند که به احتمال زیاد اشاره به آن به این معنی است که خانم همصحبت شما دروغ می‌گوید.

در تحقیقات انجام شده مشخص شد که در نوشته‌های مردان تقریبا نمی‌توان دروغ را از واقعیت جدا کرد. طول پیام «راست» با طول پیام «دروغ» یکسان است اما به دام انداختن دروغ خانم‌ها به مراتب راحت‌تر است.

زنان در صحبت‌های خود اغلب از «احتمالا» و ضمیر شخصی «من» و فعل «سعی کردن» به اشکال مختلف استفاده می‌کنند. به علاوه پیام‌های «دروغین» خانم‌ها طولانی‌تر از پیام‌های «راست» است (بیش از ۹ واژه پیام دروغ در مقابل ۸ واژه پیام راست).

زنان از زرادخانه لغوی بیشتری در مقایسه با مردان برای فریب و دروغگویی برخوردارند.