درنگ: راهی وجود دارد که می‌توانید حافظه‌تان را پاک کنید. متخصصان نام این موضوع را هک کردن مغز گذاشته‌اند یا می‌توان آن را کلید «پاک کردن» حافظه نامید. تصور کنید مغز شما یک باغ است که در آن به جای گیاه و درخت ارتباط سیناپسی بین نورون‌ها روییده است. هرچه شما چیزی را یاد می‌گیرید و تجربه می‌کنید مغزتان ارتباطات نورولوژیکال بیشتری می‎سازد. سلول‌‎های گلیال باغبان‌های مغز شما هستند که هم باعث بالا رفتن سرعت ارتباط بین نورون‌ها هستند و هم آن‌هایی که دیگر نیاز نیست را حذف می‌کنند. مغز شما همه این کارها را زمانی انجام می‌دهد که خواب هستید و در این زمان فضای بیشتری در ذهن و مغز شما ایجاد می‌شود. به همین دلیل هم هست که مدام از فواید و اهمیت خواب به موقع و به اندازه می‌شنوید.

متخصصان بر این باورند که شما مقداری کنترل بر تصمیم‌گیری مغز برای نگهداشتن یا پاک کردن ارتباطات دارید. از آنجایی که ارتباطات نورونی که بدون استفاده باشند پاک می‌شوند باید کاری کنیم که این ارتباطات بدون استفاده باشند. یعنی نباید با فکر کردن باعث تقویت این ارتباطات شد. هرچیزی که به آن بیشتر فکر کنید برای مدت بیشتری می‌ماند. به همین دلیل است که مسائلی که برای مثال مربوط به دوران مدرسه است و برایتان مهم نبوده حالا بعد از مدت‌ها در ذهنتان باقی نمانده است.

برای این که از سیستم باغبانی مغزتان به بهترین شکل استفاده کنید باید فقط به چیزهایی که برایتان مهم است فکر کنید. باغبان مغز شما ارتباطات مربوط به آن موضوع را تقویت می‌کند و آن‌هایی که اهمیتی ندارند را حذف می‌کند.