فاطمه آذرتاش در گفتگو با درنگ در این باره گفت: قبل از هر اقدامی از صحت این‌که همسر شما مخاطب این پیامک است مطمئن شوید.

وی افزود: با فرض درست بودن ذهنیت شما درباره همسرتان، احساساتی بودن محتوای این پیامک می‌تواند گویای یک نکته مهم باشد به این معنی که جای خالی عواطف در رابطه شما و همسرتان احساس می‌شود.

به گفته این مشاور خانواده، چاره این است که به دنبال بازسازی روابط عاطفی خود با همسرتان باشید. تلاش‌هایی که تاکنون داشتید کافی نبوده و باید بیشتر به همسرتان توجه کنید.

دکتر آذرتاش در ادامه یک توصیه مهم به زوج‌ها دارد که در این باره توضیح داد: از علنی شدن این رابطه با دعوا بپرهیزید زیرا بیشتر مردها پس از پی بردن رابطه توسط همسرشان مصرتر خواهند شد.

وی توصیه کرد: به‌جای قهر و دعوا و شکایت با تحمل فشار روانی به خود و زندگی‌تان فکر کنید و عرصه را برای میهمان ناخوانده باز نکنید.