درنگ: در صورتی که آب را درون کیسه بریزید و کیسه را به شکلی گره بزنید که آب بخشی از فضای آن را به طور کامل پر کند،‌ در واقع نوعی ذره‌بین ساخته‌اید که می‌توانید با کمک آن و نور خورشید، چوب‌ریزه‌ها و یا مانند آنچه در این فیلم نشان داده می‌شود پودر پوسته درخت را آتش بزنید.

البته باید به یاد داشته‌ باشید که پوسته تنه درخت باید کاملا خشک باشد تا بتوانید به خوبی آن را سائیده و پودر کنید.

در فیلم، متخصص تکنیک‌های بقا در طبیعت توضیح می‌دهد که باید نور خورشید را روی پودر پوسته درخت متمرکز کنید و پس از سوختن بخشی از آن، مقدار دیگری پودر روی آن بیافزایید تا حرارت از بالا و پایین چوب را به خود درگیر کند. این کار را باید انقدر تکرار کنید تا حرارت افزایش پیدا کند.

پس از آن رشته‌های باریک و کاه مانندی را روی این توده نیمه مشتعل قرار دهید و پس از آن توده‌ای کاه و ساقه‌های باریک و نی‌مانند را به شکل لانه یک پرنده درآورده و پودرهای نیمه مشتعل چوب را در میان آنها قرار دهید و به آرامی حرکت کنید تا جریان باد در میان این الیاف خشک در نهایت شعله ایجاد کند.