این تصاویر کامپیوتری به عنوان بخشی از مطالعات علمی پروفسور کالین ویلسون از دانشگاه ویکتوریا ساخته شده‌است. وی توانسته به خاطر مطالعاتش در زمینه خطر فوران‌ها در نیوزیلند مدال راترفورد را دریافت کند.

مطالعات کالین او را به چهره‌ای جهانی و زمین‌شناسی مطرح تبدیل کرده‌ا‌ست. وی در مطالعاتش دریافته‌است که فوران آتشفشان خلیج هائوراکی، منطقه‌ای که در ویدیوی شبیه‌سازی شده مشاهده می‌کنید، می‌تواند هرچیزی که در شعاع ۲٫۵ کیلومتری از کانون انفجار قرار دارد را نابود کرده و شبکه حمل و نقل را به شدت مختل سازد.

سازنده ویدیو می‌گوید می‌خواسته این رویداد را از زاویه نگاه شهروندان شهر اوکلند نیوزیلند به نمایش بگذارد. در این ویدیو انفجاری عظیم دیده می‌شود و پس از آن تکه‌های گدازه و سنگ به آسمان پرتاب می‌شوند و در پی آن امواجی بزرگ با ساحل برخورد کرده و همه‌چیز را نابود می‌کنند.

به گفته وی فناوری‌های پیشرفته سه‌بعدی و علم اثر ذره‌ای در این ویدیو با صفحه پس‌زمینه ترکیب شده‌اند تا تصویری واقع‌گرایانه را از یک فاجعه بزرگ به تصویر بکشند.