درنگ: یک روش مناسب برای بالا زدن آستین وجود دارد. بیشتر افراد فقط آن را تا می‌کنند تا به اندازه دلخواه برسند. این کار اشتباه است. این روش چندین مشکل دارد، مثلا این که به ندرت پیش می‌آید هر دو یک اندازه و مرتب باشند و مدام هم این تاها به هم می‌خورند و می‌خواهند باز شوند. همچنین باعث می‌شود بعد از مدتی آستین‌هایتان از فرم بیفتند و تا روی ساعد دستتان پایین بیایند.

راه بهتری برای این کار وجود دارد. برای این روش مراحل زیر را دنبال کنید.

۱- آستین را به سمت بیرون تا بزنید و آن را تا آرنجتان بالا بیاورید.

۲- دوباره از پایین‌ترین نقطه به بیرون تا بزنید و اندازه‌اش تا سرآستین تاخورده روی بازو برسد.

۳- لبه‌های تا خورده را مرتب کنید و حتی اگر لازم است آن را داخل و بین تای قبلی و بازویتان قرار دهید.