درنگ: یکی از سوالات مسافران کنار پنجره هواپیماها این است که چرا قبل از برخاستن هواپیما مهمانداران می‌گویند Window Shade (کاور پنجره) را باز کنید در حالی که نور آفتاب چشم مسافر را اذیت می‌کند.

این موضوع در بسیاری از اوقات باعث دلخوری مسافر از مهمانداران می‌شود اما دلیلی کاملا منطقی در پس این درخواست مهمانداران نهفته است.

قبل از پرداختن به دلیل این موضوع خوب است نکته‌ای را در مورد کار مهمانداران یادآور شویم. آنها تعلیم دیده‌اند تا در کمتر از ٩٠ ثانیه کلیه مسافران را از درب‌های قابل استفاده در حالت اضطراری خارج کنند بنابراین آنچه مطرح می‌کنند بدون دلیل فنی نیست.

حال برگردیم به موضوع سوال کاور پنجره … هنگامی که مسافر کاور پنجره را به علت نور خورشید پایین می‌کشد، چشم مسافر به نور کم عادت کرده و مردمک چشم گشاد می‌شود. حال اگر وضعیت از حالت عادی به اضطراری تغییر کند مسافران باید سریعا از هواپیما خارج شوند. در این زمان به دلیل اینکه مردمک چشم مسافر به نور کم عادت کرده است هنگامی که جلوی درب خروج قرار می‌گیرد نور خورشید مانع دید واضح مسافر شده و باعث می‌شود شخص کمی مکث کند تا مردمک چشم مجددا تغییر حالت دهد. این موضوع باعث اختلال در روند تخلیه مسافران شده و می‌تواند بسیار خطرناک و منجر به از دست رفتن جان عده‌ای شود.

از آنجایی که بیشترین حوادث هوایی در زمان نشست و برخاست هواپیما صورت می‌گیرد و احتمال وقوع وضعیت اضطراری در این زمان‌ها نیز بیشتر است لذا مهمانداران از مسافران می‌خواهند که کاور پنجره باز باشد تا چشم مسافر به نور بیرون عادت داشته باشد تا در زمان اضطراری روند تخلیه کند نشود. همین موضوع در شب نیز صادق است. مهمانداران در هنگام برخاستن و نشستن هواپیما در شب نور داخل کابین را کم می‌کنند تا مجددا چشم مسافر به نور کم عادت داشته باشد.

یکى دیگر از دلایل این خواسته مهمانداران این است که هم مسافران و هم خود آنها به بیرون از هواپیما دید داشته باشند تا در صورت بروز خطر مانند نشت سوخت، جرقه، دود و یا آتش به موقع مطلع شده و به خلبان‌ها گزارش دهند. ضمن اینکه اگر مجبور به تخلیه اضطرارى مسافران شدند با اشراف به بیرون هواپیما، برنامه ریزى درستى جهت استفاده صحیح از زمان داشته باشند و بدانند کدام درب‌هاى اضطرارى، جهت تخلیه مسافران امن‌تر است.