درنگ : هالووین دلیلی برای انجام یک تحقیق شد که نشان می‌دهد «ترسیدن تا سرحد مرگ» وجود دارد. معمولا در هالووین افراد سعی در ترساندن یکدیگر با شکلک‌های عجیب دارند که البته این کار جنبه سرگرمی دارد اما شاید برای خیلی‌ها سوال باشد که امکان ترس تا سرحد مرگ هم وجود دارد؟ یا این که این ترس می‎تواند ترسناک باشد؟

پاسخ کوتاه این است: بله. آدرنالین چیزی است که باعث ایجاد هیجان در فرد می‎‏شود و این هیجان می‌‎تواند حتی در اثر بازی‌هایی در افراد ایجاد شود. ترس یکی از حالت‌هایی است که در اثر همزمانی چندین احساس ایجاد می‎شود. هنگام ترس حالتی پیش می‎آید که بدن در موضع تدافعی نسبت به تهدید وارده قرار می‎گیرد. در نتیجه این حالت فرد عرق می‎کند، دچار استرس می‎‏شود، گلوکز خون زیاد می‌‏شود و تپش قلب تندتر می‌‏شود. در این حالت انسان کمی هم احساس بی‎دفاع بودن می‎کند.

برگردیم به بحث آدرنالین. آدرنالین همان چیزی است که باعث این حالت‌ها است. اما در بدن بخشی وجود دارد که اگر بیش از اندازه تحت فشار قرار گیرد می‎تواند باعث مرگ فرد شود. بدن ممکن است بتواند برای مدتی کار نکردن یا کم‎کاری کلیه یا کبد را تحمل کند، اما اگر قلب کارش را انجام ندهد همه اعضای بدن کارشان را از دست می‌دهند.

آدرنالین وقتی بیش از اندازه ترشح شود باعث ورود کلسیم به قلب می‌‏شود. کلسیم وقتی بیش از اندازه به هر عضوی ورود کند می‎تواند عملکرد آن را مختل کند. وقتی کلسیم بیش از اندازه وارد قلب شود حالتی ایجاد می‎کند که مانع از پمپاژ خون به قسمت‌های دیگر بدن می‎شود. اگر خیلی سریع و در لحظه این حالت درمان نشود می‎تواند باعث مرگ شود.

البته مرگ به علت ترشح بیش از اندازه آدرنالین فقط به خاطر ترسیدن نیست. بلکه ممکن است هر اتفاق هیجان انگیزی باعث آن شود. مثلا تماشای بازی تیم مورد علاقه. در همین زمینه علی ابویی هوادار مهریزی تیم پرسپولیس بعد از برد دربی بر اثر هیجان ایست قلبی کرد و درگذشت …

پس باید تا حد امکان از انجام اموری که باعث ترشح بیش از اندازه آدرنالین می‌‏شود خودداری کنید.