درنگ : بعد از اولین، دومین و سومین فنجان قهوه که صبح‎ها می‏‌نوشید، هنوز هم احساس می‎کنید آرامشی که مد نظرتان است را پیدا نکردید. حتی وقتی شب‎ها ۸ ساعت کامل می‏‌خوابید باز هم آنقدر که باید سرحال نیستید. نتیجه این است که شما فردی که روحیه‌‏اش مناسب صبح‎ها باشد نیستید و این موضوع به ژن شما مربوط می‎شود.

تیم ژنتیک دانشگاه لستر در آزمایشی DNA افرادی که صبح زود را دوست دارند را با افرادی که دوست دارند شب‎ها تا دیروقت بیدار بمانند مقایسه کردند. آزمایش آن‌ها آنالیز ۸۰ ژن مختلف مگس‎هایی که دوست دارند صبح‎ها پرواز کنند و مگس‌هایی که شب‌ها را ترجیح می‎دهند بود.

نتیجه این بود که ژن این دو گروه از مگس‌ها مختلف است. مگس‎هایی که دوست دارند صبح‎ها در پرواز باشند در صبح از پیله خود متولد شده‌اند و گروه دیگر عصر یا شب از پیله‌‏شان بیرون آمده‌اند.

دانشمندان با تطبیق دادن ژن مگس‌ها با انسان‎ها متوجه شدند که بین ژن افرادی که صبح‎ها دیر بیدار می‏‌شوند و گروه مخالف آن‎ها هم تفاوت‎هایی وجود دارد.

توضیح آن‌ها این است که دو گروه افراد تفاوتی با هم ندارند جز در علاقه به ساعات روز. برای مثال اگر به دو فرد از دو گروه ماموریتی داده و به هر یک برای انجام آن ۱۶ ساعت زمان بدهید، هر دو با یک کیفیت آن را انجام می‎دهند، فقط یکی از ساعت ۹ تا ۵ بیشتر کارهایش را انجام می‎دهد و دیگری کارش را دیرتر آغاز می‎کند.