درنگ: اغلب قلقلک دادن کودکان منجر به خنده و قهقهه‌های دوست داشتنی او می‌شود اما نظریه‌های جالبی علیه آن وجود دارد. آیا این نظریه که قلقلک دادن کودکان زیان بار است حقیقت دارد؟

  • واکنش گمراه کننده کودک

اگر چه همه والدین هر از گاهی کودک خود را قلقلک داده‌اند اما تنها چون کودک می‌خندد به این معنی نیست که این کار را دوست دارد و لذت می‌برد. انسان‌ها به صورت خودکار و غیر ارادی در واکنش به قلقلک می‌خندند.

 حتی قلقلک دادن در تاریخ به عنوان نوعی شکنجه استفاده می‌شده در نتیجه به عنوان والدین بسیار مهم است که بدانید خنده کودکتان الزاما به معنی لذت بردنش نیست.

  • تاثیر قلقلک بر اختیار بدن

علاوه بر این حقیقت که ممکن است کودک شما قادر نباشد شما را مطلع کند که لذت می‌برد یا نه، اجبار کودک به اینکه بگذارد شما او را قلقلک دهید ممکن است پیغام خطرناکی راجع به بدنش به او دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه کودک این تصور را تقویت می‌کند که بزرگتر حق دارد کاری را که می‌خواهد با بدن او انجام دهد حتی اگر کودک با این کار راحت نباشد. هر چقدر هم که ابتدایی به نظر برسد، بسیار مهم است که والدین از سن کم به فرزند خود بیاموزند که فقط خودش است که اختیار و کنترل بدنش را دارد.

  • راه‌های دیگری برای ارتباط فیزیکی انتخاب کنید

ارتباط فیزیکی به معنای واقعی لمس کردن بین والدین و فرزند بسیار مهم است. انسان برای ادامه زندگی و شکوفایی به تماس فیزیکی نیاز دارد اما راه‌های دیگری به جز قلقلک دادن برای تقویت این پیوند فیزیکی بین والدین و فرزند وجود دارد. می‌توانید این موارد را امتحان کنید:

  • مطالعه کردن | از کودک خود بپرسید که آیا دوست دارد روی پای شما بنشیند تا قصه بخوانید یا او برای شما داستانی تعریف کند.
  • ماساژ | برخی کودکان ممکن است از ارتباط از طریق ماساژ لذت ببرند. ماساژ در کودکان به آرام کردن نوزادان، افزایش وزن و تنظیم دمای بدن مرتبط است. شما می‌توانید تکنیک‌های ماساژ کودکان را با مقداری روغن دنبال کنید اما در ابتدا مطمئن شوید که کودک دوست دارد.
  • بازی‌هایی بر اساس بدن | اگر هدف شما لذت بردن از طریق جنب و جوش است از بازی‌های دیگری که بدن در آنها درگیر است استفاده کنید. مثلا اسب سواری، عمو زنجیر باف و یا مسابقه بغل کردن. نکته اصلی این است که بگذارید کودک بازی را کنترل کند و تعیین کند که تا چه اندازه دوست دارد تماس فیزیکی وجود داشته باشد.