درنگ: آبی که هواپیماها استفاده می‌کنند از مخازنشان تامین می‌شود و آب این مخازن باکتری‌هایی دارند که برای بدن مضر هستد. این آلودگی ممکن است در روند انتقال آب از سیستم آب‌رسانی شهری به مخزن ایجاد شود و شاید هم به خاطر آلوده بودن خود مخازن باشد. مقامات شرکت‌‎های هواپیمایی و سازمان مهمانداران به این موضوع واکنش نشان دادند و درباره آن توضیحاتی دادند.

درنگ این موضوع را از ایرلاین‌های داخلی کشورمان نیز بررسی خواهد کرد.