این لاکپشت سرخ دریایی درحالی نجات داده شد که در بخش پایین و راست لاکش حفره‌ای بزرگ ایجاد شده‌بود. از این رو دانشمندان برای نجات جان این لاکپشت اولین بست چاپ سه‌بعدی جهان را ایجاد کردند تا بتوانند این حفره را پر کنند.

این پوشش مانع از فرسایش بیشتر لاک لاکپشت می‌شود و به رشد طبیعی آن کمک می‌کند. با رشد تدریجی لاکپشت این پوشش نیز تغییر کرده و متناسب با شکل حفره دوباره ساخته خواهد شد.