درنگ: امروز سوم مرداد روز دختران است و این روزها آتنا محبوبترین دختر ایرانی است که در سن هفت سالگی متاسفانه به قتل رسید. پریناز ایزدیار و صابر ابر در صفحه اینستاگرام پستی را منتشر کردند که این روز را به آتنا تبریک گفت.