درنگ: عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در مورد پرونده حمید صفت خواننده رپ گفت: به ضرس قاطع نمی‌توان گفت که قتل عمد بوده است یا غیر عمد و حکم اصلی را باید قاضی پرونده صادر کند. اما اگر تشخیص به قتل عمد باشد، حتی اگر رضایت اولیای دم گرفته شود، جنبه عمومی جرم هم در نظر گرفته می شود که از سه سال تا ۱۵ سال حبس دارد.

همجنین جعفری بای رئیس سابق اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه و آسیب‌شناس اجتماعی درباره حکم احتمالی این پرونده اظهار داشت: حمید صفت با رضایت والدین مورد عفو و بخشش قرار می‌گیرد و مدتی کوتاهی حبس می‌کشد و بعد آزاد می‌شود، یعنی قصاص اتفاق نمی‌افتد.