آدویتا پس از ۲۵۰ سال در سال ۲۰۰۶ درگذشت.

اما اکنون جاناتان پیرترین لاک پشت جهان است که ۱۸۱ سال عمر دارد