درنگ: همین موضوع الهام‌بخش دو طراح ایتالیایی به نام‌های رائول برتزل و آنا چیتلی بوده‌است تا راه‌حلی جالب برای متوقف کردن این آلودگی بیابند. طرح آنها که کپسول جهان نام دارد، شبیه به یک تخم مرغ بزرگ است که می‌توان خاکستر جسد را درون آن ریخته و مانند یک تابوت آن را دفن کرد.

پس از دفن شدن مواد زیستی و ارگانیکی که پوسته کپسول را تشکیل داده‌اند، آغاز به تجزیه کرده و در کنار خاکستر یا بقایای جسد به کودی برای نهالی تبدیل می‌شود که بالای کپسول کاشته شده‌است. به این شکل قبرستان‌ها به جنگل‌هایی بزرگ تبدیل خواهند شد که علاوه بر کاهش آلودگی، از مرگ زندگی جدیدی خلق خواهند کرد.

مدل اولیه این طرح ویژه خاکستر است اما به زودی این دو طراح مدلی برای قرار دادن جسد کامل را نیز ارائه خواهند کرد تا جسد به شکل جنینی درون آن قرار گیرد. باکتری‌های موجود در خاک ابتدا پلاستیک ارگانیک را تجزیه کرده و منجر به تماس خاک با خاکستر می‌شوند، بدون اینکه ساختار شیمیایی خاک دچار تغییری قابل توجه شود. تمامی موادی که طی این فرایند در خاک ایجاد می‌شود، به ریشه‌های نهالی خواهد رسید که در بالای کپسول کاشته شده‌است تا نهال با سرعت بیشتر رشد کرده و به درختی بزرگ و زیبا تبدیل شود.