درنگ: این پسر ۲۰ساله متهم است روز ۲۳شهریور‌ماه سال گذشته درحالی‌که خودروی پدرش را در اختیار داشت دختر جوانی را به‌عنوان مسافر سوار خودرواش کرد تا به فرودگاه برساند اما در میانه راه او را ربود و در محل خلوتی وی را مورد آزار و اذیت قرار داد.

دختر جوان که در یک لحظه توانسته بود از دست متهم بگریزد وقتی خودش را به مأموران پلیس رساند درباره آنچه بر سرش آمده بود گفت: ماشین متهم یک پراید سفید هاچ‌بک بود. او گفت که کمک‌فنر ماشین خراب است و خواست روی صندلی جلو بنشینم. من هم قبول کردم و ماشین حرکت کرد. در بین راه راننده مدعی شد که در بزرگراه ترافیک است و از یک مسیر میانبر به فرودگاه می‌رود.

زمانی که وارد جاده‌ای خاکی شد با چاقو شروع به تهدید کرد و من را مورد آزار و اذیت قرار داد و وسایلم را سرقت کرد. با آغاز تحقیقات مأموران توانستند متهم را شناسایی کنند اما او پس از حادثه دیگر به خانه نرفته و متواری شده بود. با وجود این وی سرانجام دستگیر شد و به جرمی که مرتکب شده بود اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات، پرونده این حادثه به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و قرار است به‌زودی متهم در برابر ۳قاضی عالی رتبه کیفری به دفاع از خود بپردازد.