درنگ: این پد‌های چسبنده قابل انعطاف به کف پا می‌چسبند تا در محیط‌هایی که دوست دارید پا برهنه راه بروید،‌ ساحل، خیابان یا حتی سن تئاتر از پاهایتان در برابر اشیاء برنده محافظت کنند.

سازنده این پد‌ها می‌گوید این پد لاستیکی در برابر سطوح داغ، سطوح سنگی و تیز و لیز خوردن روی سطوح لغزنده از فرد محافظت می‌کنند. شرکت سازنده Nakefit می‌گوید در تولید این پد‌ها هیچ آزاری به انسان‌ها،‌ حیوانات و محیط زیست وارد نشده‌است.

پدها ضد‌آب هستند و این به آن معنی است که در هنگام شنا نیز از پا جدا نمی‌شوند. قیمت ۱۰ جفت از این پد‌ها ۳۴ دلار است و در سه رنگ مختلف به فروش می‌رسند.