درنگ:  این نوزاد هنگام تولد، برادر دوقلویش را درفضای پشت معده‌اش حمل می‌کرد.

این پدیده نادر پزشکی «جنین در جنین» foetus in fetu نام دارد و تاکنون حدود ۲۰۰ مورد از این نوع در جهان ثبت شده است.

جنینی که در جریان یک کنترل پزشکی با روش اسکن در شکم نوزاد هندی کشف شد دارای مغز و دست و پا بود ولی توده مغزی او اسکلت استخوانی نداشت. پزشکان توانستند با موفقیت این توده جنینی هفت سانتیمتری را از شکم نوزاد خارج کنند.

نوزاد هندی تحت مراقبت پزشکی قرار دارد ولی به گفته پزشک مسئول، حال نوزاد و مادر ۱۹ ساله وی خوب است و هر دو در سلامتی کامل به سر می‌برند.