درنگ : این نور مرموز سفید در آسمان کالیفرنیا ظاهر شد و به تدریج تغییر شکل می‌داد و بهت و حیرت را برای افرادی که از روی زمین شاهد آن بودند به دنبال داشت.

این نور خیره کننده که تا حدودی مردم را وحشت‌زده نیز ساخته بود، ظاهرا نور ناشی از پرتاب راکت فالکون ایکس ۹ بود که از پایگاه فضایی وندنبرگ به مدار زمین پرتاب شده‌ بود. نه بیگانه فضایی در کار بود و نه سفینه فضایی. با این همه شرکت اسپیس ایکس هنوز تایید نکرده‌است که این نور ناشی از پرتاب راکتش بوده اما کلانتر ونتورا کانتی تاکید کرده نور ناشی از پرتاب راکت بوده‌است.