درنگ: علی ربیعی ضمن ابراز تاسف شدید از قتل بیرحمانه این دختر هفت ساله افزود: با توجه به اینکه پدر آتنا شغل ثابتی نداشت و از طریق دستفروشی امرار معاش می‌کرد، دکتر روحانی به من دستور داد که شغل ثابتی برای پدر آتنا فراهم کنم. همچنین خانه مناسبی برای زندگی خانواده آتنا در نظر گرفته شده است که بزودی به این خانه انتقال می‌شوند.

وی اظهار داشت: اگر پدر آتنا شغل مناسبی داشت و در چنگال بیکاری و دستفروشی نبود و از دختر خردسال خود بعنوان کمک کار استفاده نمی‌کرد این فاجعه رخ نمی‌داد.

ربیعی تاکید کرد: اتفاقی که در خصوص آتنا افتاد، این گونه نیست که فقط در ایران این مسائل رخ می‌دهد بلکه کشورهای دیگر حتی کشورهای توسعه یافته هم از این امر مبرا نیستند و ما باید تلاش کنیم بسترهای نامناسب را مهار کنیم.

ربیعی گفت: کودکان به شدت آسیب پذیرند. جامعه باید نسبت به موضوع کودکان حساس شود به گونه‌ای که همواره جامعه به عنوان حامی کودک خود را مسئول بداند.

جسد آتنا اصلانی که از روز ۲۸ خرداد ناپدید شده بود، سرانجام پس از ۲۰ روز در یک بشکه پلاستیکی در پارکینگ متهم پیدا شد. آتنا معمولا برای کمک به پدر دستفروش‌اش همراه او به خیابان می‌رفت. در روز حادثه که دختربچه برای رفتن به دستشویی یا خوردن آب از پدرش جدا شده بوده، ناپدید شده و دیگر به بساط پدر بازنگشت.

متهم مرد رنگرزی است که در همان خیابان مغازه دارد و آتنا همیشه برای رفع تشنگی یا رفتن به دستشویی به آنجا می‌رفته است. صاحب مغازه رنگرزی دستگیر شده و پس از دو هفته بازجویی به قتل آتنا اعتراف کرده است. به گفته دادستان اردبیل، متهم ۴۲ ساله، متأهل، دارای دو فرزند و سابقه‌دار است.