درنگ: قاضی شهریاری در پاسخ به گلایه‌ خانواده بنیتا، گفت: نمی‌شود چهار نفر را که فقط یکی از آن‌ها در قتل مداخله داشته است، بدون ادله به عنوان قاتل معرفی کنیم.

وی افزود: تصاویر مستندات پرونده موجود است که بعد از صدور قرار جلب به دادرسی در مورد متهمان ردیف اول تا سوم دایر بر قتل عمدی، سرقت مقرون به آزار، معاونت در سرقت، تحصیل مال مسروقه و فروش و مصرف مواد روانگردان، بنده کتباً به بازپرس پرونده نوشتم که در مورد اتهام متهم ردیف دوم به بعد دایر بر مشارکت، مباشرت و معاونت در قتل عمدی و شبه عمدی قرار مقتضی صادر کند.

قاضی شهریاری تاکید کرد: بازپرس نیز درباره اتهام متهمان غیر از متهم ردیف اول که قتل عمدی بود، قرار منع تعقیب صادر کرد که اینجانب ضمن موافقت اعلام کردم که قرارها کتبا به آنها ابلاغ شود.

وی گفت: شما به عنوان پدر و مادر بنیتا داغدارید و از جهت مرگ فرزندتان هم بسیار متاسفیم، اما ما نمی‌توانیم بابت خون دخترتان چهار نفر را که فقط یکی از آن‌ها در قتل مداخله داشته است بدون ادله به عنوان قاتل به دادگاه معرفی کنیم.