درنگ : بنابر گزارش کاربران اپلیکیش مسیریاب ویز هم اکنون در دسترس قرار گرفته است.

این اپلیکیشن روی اینترنت ثابت (ADSL) و سیار (موبایل) بدون محدودیت قابل استفاده شده است.