درنگ: پرویز پرستویی با انتشار این ویدئو نوشت: بنده احترام زیادی برای راننده‌های زحمتکش کشورمان به خصوص راننده‌های جاده و بیابان قائل هستم ولی در خصوص این راننده عزیز در این فیلم نمی‌دانم باید خندید دیا تاسف خورد. چون هر آن ممکن است با این رفتار غیراخلاقی و عدم رعایت قانون رانندگی فاجعه‌ای رخ بدهد و جان انسان‌های دیگری به خطر بیفتد …

بنده قصدم توهین به قشر محترم راننده‌های زحمتکش ماشین سنگین نیست و نخواهد بود. ضمنا کلی هم در این قشر رفیق دارم و خودمم با افتخار در فیلم شکار راننده ماشین سنگین بودم. حتی در این قشر شیرزن‌های راننده هم داریم. فقط خوب است که به کار خودمان و قانون رانندگی احترام بگذاریم چرا که در این حرفه عدم رعایت قانون موجب مرگ انسان‌های بیگناه خواهد شد.