درنگ: روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: سست شدن ارز‌ش‌های اجتماعی طی سالیان اخیر و منفعت محور شدن جامعه به جای اخلاق محوری، انگیزه را برای مجرمان و کسانی که گرفتن سهم بیشتر از جامعه را حق خود می‌دانند بیشتر می‌کند.

 وقتی اخبار فساد، اختلاس و تخلفات مالی توسط افراد متعلق به طبقات مختلف جامعه از حاکمیت تا کارمند بانک یا گمرک، هر روز در جامعه در حال انعکاس است و این پیام را به جامعه القا می‌کند که همه آنها که می‌توانند در حال رقابتی نفس‌گیر برای به دست آوردن سهم بیشتری از منابع به هر شیوه ممکن هستند و وقتی اصول اخلاقی و پایبندی به قانون و عرف و شرع، برای برخی بزرگان و نام‌آوران نیز فرو می‌ریزد، دیگر چه توقعی از مجرم سابقه‌داری است که چیزی برای از دست دادن ندارد؟

بویژه در کشوری زندگی می‌کنند که با سابقه آدم‌ربایی و تجاوز می‌توانند آزادانه در شهر زندگی کنند و آتنای ۶ ساله را به قتل برسانند و با سابقه ۱۳۰ فقره سرقت، می‌توانند در خیابان راه بروند و طعمه‌شان این بار، نوزاد ۸ ماهه باشد.