درنگ: این کتاب که توسط آلن سر نوشته شده و با تصاویری از سیلویا بونانی همراه است، اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن را به کودکان یادآور می‌شود.

در این کتاب می‌خوانیم: بشر آخرین قطره آب، آخرین درخت، آخرین تکه یخ قطب، آخرین ماهی دریا و… را نابود می‌کند تا به پول برسد اما پول دیگر خوردنی نیست … مگر اینکه کودکانمان هر کدام از این چیزها را با خود برداشته و در غار قایم شده باشند تا باز از نو همه چیز را بسازند …

امتیاز چاپ این اثر به فارسی از انتشارات Rue Du Monde فرانسه به انتشارات کودکان واگذار شده و کتاب در سال ۹۱ با ترجمه‌ آرتمیس ایلخانی‌پور در ایران به چاپ رسیده است.

  کودکمان را با «اِلمر» آشنا کنیم تا ارزش تفاوت‌ها را بداند
  کلاغ سیاهی که ارزش دوستی‌ها را به کودکان می‌آموزد