این داشهاند مینیاتوری در این ویدیو ثابت می‌کند اندازه بدن واقعا اهمیتی ندارد، و برای اثبات این ادعا اسبی را برای گردش از اسطبل بیرون برده و می‌گرداند.
این داشهاند کوچک که به فردی به نام آنا ماری گیلبرت ساکن انگلستان تعلق دارد، با گرفتن افسار اسب و تقلید از نقش انسان‌ها، اسب را برای گرداندن از اصطبل بیرون می‌آورد.