یکی از مسافران به نام جیمز پارکر شفیلد از این رویداد تصویربرداری کرده و ویدیو آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌است.