درنگ: هر چند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) فرودگاه اختصاصی اعزام و پذیرش مسافران خارجی است اما در تمام طول سال پروازهای مقامات سیاسی که با هواپیماهای اختصاصی به ایران سفر می‌کنند در فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش می‌شوند. حتی پروازهای اختصاصی سران و مقامات داخلی به مقاصد خارجی نیز از فرودگاه بین المللی مهرآباد انجام می‌شود.

قرار است از حدود ۱۲۰ هیأت خارجی که برای حضور در مراسم تحلیف به ایران می‌آیند حدود ۲۰ هیأت خارجی در سطح سران که با پروازهای اختصاصی به ایران سفر می‌کنند در فرودگاه مهرآباد پذیرش شوند.

همچنین فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ع) صرفا مقصد پروازهای مقامات کشورهایی که با پروازهای مسافری به ایران می‌آیند، خواهد بود.

به دلیل اینکه پروازهای میهمانان خارجی برای حضور در مراسم تحلیف به تدریج طی یکی دو روز آینده انجام می‌شود، جلسات افزایش امنیت و همچنین هماهنگی برای استقبال از میهمانان تحلیف امروز در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد برگزار می‌شود.

در مراسم تحلیف رئیس جمهور برای پایبندی به مسئولیت و اداره امور کشور به منظور بهبود شرایط کشور و همچنین ارتقای جایگاه کشور هم در بعد ملی و هم در بعد بین المللی در حضور سران داخلی، خارجی و مردم سوگند یاد می‌کند.